Myśliwska Paczka

Myśliwska Paczka

W ramach ogólnopolskiej akcji – „Myśliwska Paczka”, Koła Łowieckie „Darz Bór” Gliwice, „Cis” Gliwice i Gliwickie Koło Łowieckie „Daniel” działające w rejonie gliwickim podjęły decyzję o wspólnym wsparciu  Regionalnych Placówek Opiekuńczo – Terapeutycznych Nr 1 i Nr 2 prowadzonych przez Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. z siedziba w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 25. Przekazaliśmy dzieciom według wskazanych potrzeb środki higieny […]

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła – odwołane

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła – odwołane

Koleżanko, Koledzy Myśliwi. W imieniu Zarządu Koła informuję, iż planowane na dzień 14.11 i dalej 21.11. 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zostaje odwołane. Przyczyny są wszystkim znane – względy epidemiczne, prawne nie pozwalają nam się w tych terminach zgromadzić. O możliwym terminie poinformujemy niezwłocznie. Tomasz Taranowski

Ustawa przedłużającą kadencyjność organów PZŁ

Ustawa przedłużającą kadencyjność organów PZŁ

17 kwietnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  Artykuł 22 ustawy przedłuża kadencyjność organów PZŁ: TREŚĆ ART.22.:  W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art. 33d dodaje się art. 33e w […]

Zasiedlanie łowiska bażantami

Zasiedlanie łowiska bażantami

Koledzy 17 marca do naszego łowiska kol. Adam Zieliński wypuścił 25 kur bażanta w rejonie Kozłowa , Brzezinki oraz Rachowic. Zasiedlanie łowisk tzw. introdukcja bażanta łownego ma na celu odbudowę populacji bażantów w naturalnym środowisku. Dziękujemy koledze za inicjatywę.

Bioasekuracja myśliwych

Bioasekuracja myśliwych

Warszawa, dnia 31 stycznia 2020 r. Poz. 160 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik Na podstawie art. 42 ust. 10b ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo […]

Składki członkowskie w roku 2020

Składki członkowskie w roku 2020

Składki członkowskie myśliwych w wysokości ustalonej przez Naczelną Radę Łowiecką na rok 2020 wynoszą: normalna 363 zł (składka 320 + ubezpieczenie 43 zł), ulgowa 203 zł (składka 160 + ubezpieczenie 43 zł) w wysokości 50% składki normalnej przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia, ulgowa 123 zł (składka 80 zł + […]