Historia Koła

Po zakończeniu II wojny światowej, gdy nastąpiło masowe przemieszczanie się ludności z terenów wschodnich i innych rejonów Polski, wśród osiedlających się w Gliwicach i regionie znaleźli się również przedwojenni myśliwi.

To oni, a wśród nich szczególnie działacz łowiecki z okresu międzywojennego, członek Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego, były redaktor Polskiego Radia do ostatnich dni wolności 1939 roku – inż. Jerzy Dylewski – późniejszy członek macierzysty i prezes naszego kola, rozpoczęli w 1946 roku organizowanie łowiectwa na terenie ziemi górnośląskiej.

W roku tym została utworzona Powiatowa Rada Łowiecka w Gliwicach, która wybrała Jerzego Dylewskiego na pierwszego Łowczego Powiatowego. Skupił on wokół nowej Powiatowej Rady Łowieckiej myśliwych dążących do odrodzenia łowiectwa na tych ziemiach.
Obok nowo powstałego w 1947 roku Koła Łowieckiego nr 1, w roku następnym utworzone zostało Koło Łowieckie nr 2 „Leśników” przy Szkole Muzycznej w Gliwicach, z którego bierze swój rodowód Koło Łowieckie „Darz Bór” w Gliwicach

Założycielami koła była grupa 11 myśliwych z Jerzym Dylewskim na czele.   

Oto ich nazwiska:

Jerzy Dylewski, Władysław Adamek, Wiktor Baron, Stanisław Bryła, Tadeusz Jarzęcki, Franciszek Kaczmarkiewicz , Jerzy Kopeć, Lucjan Opiłka, Józef Peic, Jerzy Rysiński, Władysław Sikorski.

Koło, pomimo borykania się z szeregiem trudności, takich jak brak broni myśliwskiej, amunicji, kłopoty z uzyskaniem pozwoleń na posiadanie broni w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa, rozpoczęło działalność i rozrastało się. Nie była też rozwiązana sprawa dzierżawienia obwodów łowieckich.

Istotne zmiany nastąpiły dopiero po wejściu w życie dekretu Prezydenta RP o prawie łowieckim z dnia 25 października 1952 roku, który wprowadził podział kraju na obwody łowieckie.
Koło nasze uzyskało dwa obwody, nr 82 i 83a, tereny na południowy zachód od Gliwic, od Łanów Wielkich do Sośnicowic, Sierakowice, Rachowice, Bojszów, Łączę, Kleszczów i Brzezinkę aż do Rud i Goszyc, Kleszczów.

W roku 1963, po zmniejszeniu powierzchni obwodów związanych z koniecznością uzyskania dla nowo powstających w tym czasie kół łowieckich, koło nasze gospodarowało na terenie o powierzchni 4980 ha w obwodzie nr 113. Powierzchnia leśna stanowiła  40% całości obwodu. Pozostała część to grunty rolne, głównie podmiejskie o stosunkowo gęstej budowie.

50 Lecie Koła Darz Bór Gliwice

W roku 2012 nastąpiła zmiana numeracji obwodów w Wojewódzkie Ślaskim  Numer obwodu Koła Łowieckiego Darz Bór Gliwice – 123. Obwód Koła Darz Bór  Gliwice stanowi powierzchni 4727 ha z czego 602 ha są wyłączone z użytkowania , 981 ha stanowi las, 3144 ha pozostałe użytki, tym samym powierzchnia użytkowa wynosi 4125 ha

 

60 Lecie Koła Darz Bór Gliwice