Odznaczenia

Szereg członków naszego koła zostało odznaczonych Medalami Zasługi Łowieckiej.

W okresie swojej działalności otrzymali :

NAZWISKO IMIĘ MEDALE TROFEA MEDALOWE 
 ZASŁUŻONY DLA ŁOWIECTWA ŚLĄSKIEGO(WOJEWÓDZKI) MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ(KRAJOWY)
Typkiewicz Józef srebrny 1997 brązowy 1988
srebrny 1997
złoty 2009
Polowczy Jerzy srebrny 2003 brązowy 2007
złoty 2010
Kot Ryszard srebrny 1998 brązowy 1996 poroże jelenia 1990 – złoto
złoty 2005 srebrny 2003 rogacz 1992 –
Kot Hubert srebrny 2004
Kita Stefan złoty 1997 brązowy 1980
srebrny 1986
złoty 1997
Kędzierski Stefan srebrny 1998 brązowy 2004 oręż dzika 1957
poroże jelenia 1962
Kaczmarkiewicz Franciszek złoty 1995 brązowy 1977 poroże jelenia 1980 –
srebrny 1981 poroże jelenia 1978 –
złoty 1986 poroże jelenia 1975 –
złom 2001 poroże jelenia 1982
Hassa Konrad srebrny 1998 brązowy 1991
Głowacki Adam srebrny 2005 brązowy 2007
Glapa Henryk złoty 1996 brązowy 1977
srebrny 1984
złoty 1997
Dyla Michał złoty 1997 złom 2010
brązowy 1983
srebrny 1998
Dworczyk Konrad srebrny 1998 brązowy 2004 złoty 2007
Dworczyk Andrzej srebrny 2009
Bernaczek Stefan srebrny 1999 brązowy 2007 poroże jelenia 1990 – brąz
złoty 2009 poroże jelenia 1991 – brąz
oręż dzika 1991 – brąz
rogacz 1992 – srebro
Żmijewski Aleksander srebrny – 1997 brązowy 2004
srebrny 2009

 

Koledzy z naszego koła biorą udział w strzelectwie sportowo-myśliwskim, a wśród nich najbardziej utytułowanym jest Ryszard Kot posiadający Klasę Mistrzowską.